کتاب قدرت تمرکز اثر جک کنفیلد ترجمه داود نعمت‌ اللهی

کتاب قدرت تمرکز اثر جک کنفیلد، لس هویت، مارک ویکتور هانسن ترجمه داود نعمت‌ اللهی در بخش کتابخانه حامی استارتاپ درباره کتاب قدرت…

56
8,000 تومان