کتاب روی خوش استرس اثر کلی مک‌ گونیکال ترجمه مريم آقایی

کتاب روی خوش استرس اثر کلی مک‌ گونیکال ترجمه مريم آقایی در بخش کتابخانه حامی استارتاپ حقايقی درباره‌ ی مفيد بودن…

27
13,000 تومان