کتاب ‌تبدیل رویا به ثروت اثر مایکل مسترسون ترجمه ژان بقوسیان

کتاب ‌تبدیل رویا به ثروت اثر مایکل مسترسون ترجمه ژان بقوسیان در بخش کتابخانه حامی استارتاپ نقد و بررسی کتاب تبدیل…

11
11,000 تومان

کتاب ‫بهترین سال زندگی تو اثر دارن هاردی ترجمه محمد میرزایی‌‫

بدون امتیاز 0 رای
7,000 تومان

کتاب ‌‫بهترین سال زندگی تو اثر دارن هاردی ترجمه محمد میرزایی‌‫ در بخش کتابخانه حامی استارتاپ کتاب ‌‫بهترین سال زندگی تو…

93
7,000 تومان