کتاب قدرت بیان اثر برایان تریسی ترجمه پروین آقائی

کتاب قدرت بیان اثر برایان تریسی ترجمه پروین آقائی در بخش کتابخانه حامی استارتاپ حرف بزن تا برنده شوی درباره…

57
15,000 تومان

کتاب فقط این هفت کار را انجام بده و موفق شو اثر برایان تریسی

کتاب فقط این هفت کار را انجام بده و موفق شو اثر برایان تریسی ترجمه صدف فاطمی در بخش کتابخانه…

58
18,000 تومان