کتاب جرات داشته باش اثر فردریک فانژه ترجمه محیا احمدی پور

کتاب جرات داشته باش اثر فردریک فانژه ترجمه محیا احمدی پور در بخش کتابخانه حامی استارتاپ نقد و بررسی کتاب جرات…

36
40,000 تومان