کتاب زبان بدن اثر جو ناوارو ترجمه امیر انصاری

کتاب زبان بدن اثر جو ناوارو ترجمه امیر انصاری در بخش کتابخانه حامی استارتاپ درباره کتاب زبان بدن جو ناوارو، افسر…

29
35,000 تومان

کتاب از کجا بفهمیم دیگران به چه فکر میکنند اثر جو ناوارو ترجمه آزاده مبشر

کتاب از کجا بفهمیم دیگران به چه فکر میکنند تعبير دقيق زبان بدن اثر جو ناوارو ترجمه آزاده مبشر در…

46
20,000 تومان