کتاب شکل، کلمه، رنگ اثر فرید ادگو ترجمه بهروز عوض پور

کتاب شکل، کلمه، رنگ اثر فرید ادگو ترجمه بهروز عوض پور در بخش کتابخانه حامی استارتاپ درباره کتاب شکل، کلمه،…

29
12,000 تومان