کتاب دفترچه یادداشت قرمز اثر آنتوان لورن ترجمه شکیبا محب‌ علی

کتاب دفترچه یادداشت قرمز اثر آنتوان لورن ترجمه شکیبا محب‌ علی در بخش کتابخانه حامی استارتاپ کتاب دفترچه یادداشت قرمز: آنتوان…

12
15,000 تومان

کتاب خداحافظ گاری کوپر اثر رومن گاری ترجمه سروش حبیبی

کتاب خداحافظ گاری کوپر اثر رومن گاری ترجمه سروش حبیبی در بخش کتابخانه حامی استارتاپ نقد و بررسی کتاب خداحافظ گاری…

35
18,500 تومان

کتاب بریت ماری اینجا بود اثر فردریک بکمن ترجمه آذین سرداری

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان

کتاب بریت ماری اینجا بود اثر فردریک بکمن ترجمه آذین سرداری در بخش کتابخانه حامی استارتاپ نقد و بررسی کتاب بریت…

36
18,000 تومان