کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز ترجمه حبیب گوهری‌ راد

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز ترجمه حبیب گوهری‌ راد در بخش کتابخانه حامی استارتاپ نقد و بررسی…

41
35,000 تومان

کتاب دگرگونی زندگی با جادوی نظم اثر ماری کندو ترجمه مهدی قراچه داغی

کتاب دگرگونی زندگی با جادوی نظم اثر ماری کندو ترجمه مهدی قراچه داغی در بخش کتابخانه حامی استارتاپ کتاب دگرگونی…

22
12,000 تومان

کتاب دفترچه یادداشت قرمز اثر آنتوان لورن ترجمه شکیبا محب‌ علی

کتاب دفترچه یادداشت قرمز اثر آنتوان لورن ترجمه شکیبا محب‌ علی در بخش کتابخانه حامی استارتاپ کتاب دفترچه یادداشت قرمز: آنتوان…

12
17,000 تومان

کتاب دایی‌ جان ناپلئون اثر ایرج پزشک‌ زاد

کتاب دایی‌ جان ناپلئون اثر ایرج پزشک‌ زاد در بخش کتابخانه حامی استارتاپ نقد و بررسی کتاب دایی‌ جان ناپلئون طنزنویسی…

29
25,000 تومان

کتاب خداحافظ گاری کوپر اثر رومن گاری ترجمه سروش حبیبی

کتاب خداحافظ گاری کوپر اثر رومن گاری ترجمه سروش حبیبی در بخش کتابخانه حامی استارتاپ نقد و بررسی کتاب خداحافظ گاری…

35
40,000 تومان

کتاب ‌آنا كارنينا اثر لئو تولستوی ترجمه مشفق همدانی

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان

کتاب ‌آنا كارنينا اثر لئو تولستوی ترجمه مشفق همدانی در بخش کتابخانه حامی استارتاپ درباره کتاب ‌آنا كارنينا شاید اگر میدانست…

20
30,000 تومان

کتاب ارباب زمان اثر میچ آلبوم ترجمه ندا نامورکهن

کتاب ارباب زمان اثر میچ آلبوم ترجمه ندا نامورکهن در بخش کتابخانه حامی استارتاپ درباره کتاب ارباب زمان کتاب «ارباب زمان»…

35
22,000 تومان