کتاب پروازهای خلاقیت اثر جولیا کامرون ترجمه دل‌آرا قهرمان

کتاب ‌پروازهای خلاقیت اثر جولیا کامرون ترجمه دل‌آرا قهرمان، لاله مهدی‌ نژاد در بخش کتابخانه حامی استارتاپ راهنمای رفع موانع خلاقیت…

9
8,500 تومان