کتاب سیستم‌ سازی اثر سم کارپنتر ترجمه شهاب شکرودی

کتاب سیستم‌ سازی اثر سم کارپنتر ترجمه شهاب شکرودی ، فاطمه سراجی در بخش کتابخانه حامی استارتاپ راهکاری ساده برای صرف انرژی…

69
13,000 تومان