کتاب اصول مهندسی بازاریابی اثر آرنود دی‌ براین ترجمه حسین‌ علی سلطانی

کتاب ‌اصول مهندسی بازاریابی اثر آرنود دی‌ براین، آرویند ران‌ گاسوامی، گری ال. لیلین ترجمه حسین‌ علی سلطانی، کامبیز حیدرزاده در بخش کتابخانه حامی…

47
14,000 تومان