کتاب صد راز ساده افراد موفق اثر دیوید نیون ترجمه شهروز فرهنگ بیگوند

کتاب صد راز ساده افراد موفق اثر دیوید نیون ترجمه شهروز فرهنگ بیگوند در بخش کتابخانه حامی استارتاپ نظر دانشمندان…

63
11,000 تومان

کتاب بازاریابی انگیزشی اثر رابرت ایمبرایل ترجمه اسماعیل نوری

کتاب ‌بازاریابی انگیزشی اثر رابرت ایمبرایل ترجمه اسماعیل نوری، لطیف احمدپور در بخش کتابخانه حامی استارتاپ درباره کتاب بازاریابی انگیزشی « نحوه‌ ی…

62
8,000 تومان