کتاب پروازهای خلاقیت اثر جولیا کامرون ترجمه دل‌آرا قهرمان

کتاب ‌پروازهای خلاقیت اثر جولیا کامرون ترجمه دل‌آرا قهرمان، لاله مهدی‌ نژاد در بخش کتابخانه حامی استارتاپ راهنمای رفع موانع خلاقیت…

24
18,000 تومان