کتاب دگرگونی زندگی با جادوی نظم اثر ماری کندو ترجمه مهدی قراچه داغی

کتاب دگرگونی زندگی با جادوی نظم اثر ماری کندو ترجمه مهدی قراچه داغی در بخش کتابخانه حامی استارتاپ کتاب دگرگونی…

22
9,500 تومان

کتاب ‌آن هنگام که نفس هوا میشود اثر پال کالانیتی ترجمه شکیبا محب‌ علی

کتاب ‌آن هنگام که نفس هوا میشود اثر پال کالانیتی ترجمه شکیبا محب‌ علی در بخش کتابخانه حامی استارتاپ نقد و…

37
5,000 تومان